Mijn naam is Ans Peters,

ik ben geboren in Nijmegen, op 9 januari 1952.

Na het voortgezet onderwijs ben ik de opleiding tot Z-verpleegkundige gaan,volgen. Tegenwoordig heet dit: zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In die opleiding kregen we ook EHBO, dit vond ik een leuk vak en ben daarom in de EHBO vereniging jaren actief geweest.

Wanneer je 6 jaar EHBO-er was, kon je de kadercursus volgen; in deze cursus staat de didactische scholing op de voorgrond. In 1977 sloot ik de opleiding met succes af, daarna kon het lesgeven beginnen.

Na verloop van tijd vond ik het prettig om mijn kennis uit te breiden, ik volgde de cursus NGS Sportmassage, sloot deze in 1973 succesvol af en ben ook op massage gebied actief gebleven.

Tijdens massages merkte ik dat er nogal wat mensen met voetproblemen worstelden. Een logische stap is dan de opleiding tot chiropodist, ook wel pedicure genoemd, te volgen. In 1983 slaagde ik voor dat examen en vanaf die tijd  vind ik  ook in dit vak  veel voldoening.

Om bij te blijven op alle gebieden, volg ik nog steeds verschillende bijscholingen en verdiep me zo breed mogelijk op alle terreinen waarin ik werkzaam ben. Zo ben ik ook in aanraking gekomen met de AED: naar mijn mening een enorme vooruitgang en hulp op reanimatie gebied.

886057_1637248969873039_2345896370287615377_o

Sportmassage

Preventieve massage is belangrijk om te voorkomen dat u, door verkeerd gebruik van uw lichaam, spierklachten krijgt .

Optimaliseren van de spieren houdt uw spieren in goede conditie, waardoor u met minder klachten, meer kunt presteren.

Na grote lichamelijke inspanning zal massage spierstijfheid voorkomen en het herstelproces versnellen. Zo wordt gezorgd dat u weer goed in uw vel zit.

Ontspannend, vooral in of na een hectische periode zorgt ervoor dat u er weer helemaal tegen kunt.

Eventueel op verzoek kan ik u onderzoeken op disbalans. Wanneer een bepaalde spiergroep te sterk of te zwak is, zal dit zijn weerslag hebben op uw houding en bewegingen. Als deze disbalans wordt opgeheven met behulp van massage en oefeningen, heeft u daar duidelijk profijt van.

Mijn diploma is erkend door het Nederlands Genootschap voor Sportmassage.

Tarief : 45 euro per uur incl. 21% BTW

 

.

Klassieke massage,

dit is een vrij milde vorm van massage, deze wordt gegeven op de blote huid. Door gebruik te maken van olie kunnen de handgrepen soepel verlopen. Naar wens kan er ook gebruik gemaakt worden van etherische oliën.

Deze massage is erg geschikt om een gespannen lichaam weer goed in balans te brengen. Als er tijdens de massage wat spierverhardingen worden aangetroffen, zullen deze door de effectieve behandeling langzamerhand verdwijnen.

Tarief: 45 euro per uur, incl. 21% BTW

Shantala massage

Bij een zeer gevoelige huid kan een sport- of klassieke massage nog teveel zijn. Om toch een ontspannende massage te kunnen geven maak ik gebruik van de Shantala techniek, dit is een zeer zachte vorm van massage over de kleding heen. Het is belangrijk dat u dan geen synthetische kleding draagt. 

Deze massage pretendeert niet de spieren te bewerken, maar door persoonlijke aandacht en aanraking ontstaat een weldadig ontspannen gevoel.

Tarief: 45 euro per uur incl. 21% BTW

Voetreflex massage

Op onze voeten zitten zones die corresponderen met organen zoals bijvoorbeeld ogen, oren, maag en darmen. Door deze zones te masseren wordt de werking van het  corresponderende orgaan gunstig beïnvloed. Dit proces noemen we voetreflex massage. 

Bij obstipatie door verkramping van darmen, bijvoorbeeld, masseer ik het midden van de voet. Door verschillende handgrepen toe te passen word het darmgebied soepel. Na enkele uren volgt de stoelgang.

De voetreflex massage is ook een prima methode om het gehele lichaam te laten ontspannen, doordat alle organen in balans gebracht worden.

Tarief: 45 euro per uur  incl. 21% BTW

Reiki is een Japans begrip

Reiki betekent letterlijk: Kracht van de Zon

Reiki is een samenvoeging van REI (Universum) en KI (Energie), het is de universele levensenergie, die overal stroomt. Deze universele levensenergie is door te geven aan mensen en dieren die hier  tekort aan hebben.

Een Reiki behandeling heeft als doel de universele energie weer door het lichaam te laten stromen, waardoor u zich als herboren voelt.

Tarief: 45 euro per  uur incl. 21% BTW

+ Sportmassage

Sportmassage

Preventieve massage is belangrijk om te voorkomen dat u, door verkeerd gebruik van uw lichaam, spierklachten krijgt .

Optimaliseren van de spieren houdt uw spieren in goede conditie, waardoor u met minder klachten, meer kunt presteren.

Na grote lichamelijke inspanning zal massage spierstijfheid voorkomen en het herstelproces versnellen. Zo wordt gezorgd dat u weer goed in uw vel zit.

Ontspannend, vooral in of na een hectische periode zorgt ervoor dat u er weer helemaal tegen kunt.

Eventueel op verzoek kan ik u onderzoeken op disbalans. Wanneer een bepaalde spiergroep te sterk of te zwak is, zal dit zijn weerslag hebben op uw houding en bewegingen. Als deze disbalans wordt opgeheven met behulp van massage en oefeningen, heeft u daar duidelijk profijt van.

Mijn diploma is erkend door het Nederlands Genootschap voor Sportmassage.

Tarief : 45 euro per uur incl. 21% BTW

 

.

+ Klassieke massage

Klassieke massage,

dit is een vrij milde vorm van massage, deze wordt gegeven op de blote huid. Door gebruik te maken van olie kunnen de handgrepen soepel verlopen. Naar wens kan er ook gebruik gemaakt worden van etherische oliën.

Deze massage is erg geschikt om een gespannen lichaam weer goed in balans te brengen. Als er tijdens de massage wat spierverhardingen worden aangetroffen, zullen deze door de effectieve behandeling langzamerhand verdwijnen.

Tarief: 45 euro per uur, incl. 21% BTW

+ Shantala massage

Shantala massage

Bij een zeer gevoelige huid kan een sport- of klassieke massage nog teveel zijn. Om toch een ontspannende massage te kunnen geven maak ik gebruik van de Shantala techniek, dit is een zeer zachte vorm van massage over de kleding heen. Het is belangrijk dat u dan geen synthetische kleding draagt. 

Deze massage pretendeert niet de spieren te bewerken, maar door persoonlijke aandacht en aanraking ontstaat een weldadig ontspannen gevoel.

Tarief: 45 euro per uur incl. 21% BTW

+ Voetreflex massage

Voetreflex massage

Op onze voeten zitten zones die corresponderen met organen zoals bijvoorbeeld ogen, oren, maag en darmen. Door deze zones te masseren wordt de werking van het  corresponderende orgaan gunstig beïnvloed. Dit proces noemen we voetreflex massage. 

Bij obstipatie door verkramping van darmen, bijvoorbeeld, masseer ik het midden van de voet. Door verschillende handgrepen toe te passen word het darmgebied soepel. Na enkele uren volgt de stoelgang.

De voetreflex massage is ook een prima methode om het gehele lichaam te laten ontspannen, doordat alle organen in balans gebracht worden.

Tarief: 45 euro per uur  incl. 21% BTW

+ Reiki

Reiki is een Japans begrip

Reiki betekent letterlijk: Kracht van de Zon

Reiki is een samenvoeging van REI (Universum) en KI (Energie), het is de universele levensenergie, die overal stroomt. Deze universele levensenergie is door te geven aan mensen en dieren die hier  tekort aan hebben.

Een Reiki behandeling heeft als doel de universele energie weer door het lichaam te laten stromen, waardoor u zich als herboren voelt.

Tarief: 45 euro per  uur incl. 21% BTW

Cursus Shantala baby massage

Shantala baby massage is een ontspanningsmassage voor baby’s die o.a ten doel heeft het contact tussen het kind en de ouder/verzorger zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Doel:

Baby’s worden rustiger en slapen regelmatiger. Daarnaast wordt het gevoel van geborgenheid versterkt. Dit komt de geestelijke en emotionele ontwikkeling van alle baby’s ten goede. De massage heeft veelal een positieve uitwerking bij met name onrustige, gevoelige baby’s die veel huilen, baby’s die neigen tot overstrekken en baby’s met veel darmkrampjes. 

Waar komt de naam Shantala vandaan?

Als dank voor haar medewerking aan het boek Babymassage van de Franse arts Leboyer is de babymassage vernoemd naar Shantala, een moeder uit de sloppenwijken van Calcutta (India). 

Wat is Shantala massage?

Shantala massage is oorspronkelijk een vorm van totale lichaamsmassage voor baby’s die in India gebruikt wordt tijdens de dagelijkse verzorging. Shantala massage is een ritmische massage.

Het in aandacht en met respect bezig zijn is één van de grondpeilers van deze massagevorm.

Door de massage kunt u op een heel fundamenteel niveau in contact komen met uw baby en laten voelen dat u hem/haar volledig accepteert. Hierdoor schept u een veilige situatie.

Opzet van de cursus.

De cursus babymassage bestaat uit 5 bijeenkomsten en is bedoeld voor ouders/verzorgers met baby’s van ongeveer 6 weken tot 9 maanden oud. Alle cursusleiders zijn opgeleid bij de Maatschap Shantala Massage en hebben ruime ervaring in het begeleiden van groepen. De bedoeling van de cursus babymassage is dat u kennis krijgt van het masseren en de ontwikkeling van uw baby. U leert vanuit uw eigen gevoel uw kind met aandacht aan te raken.

Om het geleerde visueel te ondersteunen krijgt u een uitgebreid cursusboek om alles nog een keer op uw gemak thuis na te kunnen lezen.

Na de 5 bijeenkomsten ontvangt u een leuk aandenken voor u en uw kindje.

Inhoud van de cursus.

Iedere les verloopt min of meer volgens een vast patroon. Na het uitwisselen van ervaringen kleedt u rustig uw baby uit, waarna de cursusleider verschillende houdingen en handelingen laat zien met behulp van een babypop. Gedurende 20 à 30 minuten masseert u zo uw eigen kind.

Met verschillende oefeningen stimuleert u uw kind actief te zijn of juist te ontspannen.

Na de massage worden de baby’s weer aangekleed en evt. gevoed. Onder het genot van een kopje koffie of thee praten we nog even na.

Naast de babymassage en vele praktisch tips, staat er in iedere bijeenkomst ook een thema centraal, u kunt in onderling overleg bepalen welk thema er behandeld wordt:

Ø      Tiltechnieken en het dragen op haptonomische wijze. 

Ø       Het belang van vertragen en om in rust en met aandacht  met uw baby bezig te zijn. 

Ø       Wat te doen bij darmkrampjes. 

Ø       Kijken naar de reactie van de baby en welke grenzen de baby probeert aan te geven. 

Ø       Lichaamstaal van de baby. 

Ø       Ter ondersteuning van de babymassage leert u een klein stukje volwassen massage over de kleding heen om zelf te ervaren wat uw baby voelt. 

Ø       Huil- en slaapgedrag van uw baby. 

Ø       Hoe ervaart u het ouderschap

 

Tarief:  120 euro per persoon voor 5 lessen van ongeveer 2 uur incl. 21% BTW

 in groepjes van max. 3 kinderen.  

+ Cursus Shantala baby massage

Cursus Shantala baby massage

Shantala baby massage is een ontspanningsmassage voor baby’s die o.a ten doel heeft het contact tussen het kind en de ouder/verzorger zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Doel:

Baby’s worden rustiger en slapen regelmatiger. Daarnaast wordt het gevoel van geborgenheid versterkt. Dit komt de geestelijke en emotionele ontwikkeling van alle baby’s ten goede. De massage heeft veelal een positieve uitwerking bij met name onrustige, gevoelige baby’s die veel huilen, baby’s die neigen tot overstrekken en baby’s met veel darmkrampjes. 

+ Waar komt de naam Shantala vandaan?

Waar komt de naam Shantala vandaan?

Als dank voor haar medewerking aan het boek Babymassage van de Franse arts Leboyer is de babymassage vernoemd naar Shantala, een moeder uit de sloppenwijken van Calcutta (India). 

Wat is Shantala massage?

Shantala massage is oorspronkelijk een vorm van totale lichaamsmassage voor baby’s die in India gebruikt wordt tijdens de dagelijkse verzorging. Shantala massage is een ritmische massage.

Het in aandacht en met respect bezig zijn is één van de grondpeilers van deze massagevorm.

Door de massage kunt u op een heel fundamenteel niveau in contact komen met uw baby en laten voelen dat u hem/haar volledig accepteert. Hierdoor schept u een veilige situatie.

+ Opzet van de cursus

Opzet van de cursus.

De cursus babymassage bestaat uit 5 bijeenkomsten en is bedoeld voor ouders/verzorgers met baby’s van ongeveer 6 weken tot 9 maanden oud. Alle cursusleiders zijn opgeleid bij de Maatschap Shantala Massage en hebben ruime ervaring in het begeleiden van groepen. De bedoeling van de cursus babymassage is dat u kennis krijgt van het masseren en de ontwikkeling van uw baby. U leert vanuit uw eigen gevoel uw kind met aandacht aan te raken.

Om het geleerde visueel te ondersteunen krijgt u een uitgebreid cursusboek om alles nog een keer op uw gemak thuis na te kunnen lezen.

Na de 5 bijeenkomsten ontvangt u een leuk aandenken voor u en uw kindje.

+ Inhoud van de cursus.

Inhoud van de cursus.

Iedere les verloopt min of meer volgens een vast patroon. Na het uitwisselen van ervaringen kleedt u rustig uw baby uit, waarna de cursusleider verschillende houdingen en handelingen laat zien met behulp van een babypop. Gedurende 20 à 30 minuten masseert u zo uw eigen kind.

Met verschillende oefeningen stimuleert u uw kind actief te zijn of juist te ontspannen.

Na de massage worden de baby’s weer aangekleed en evt. gevoed. Onder het genot van een kopje koffie of thee praten we nog even na.

Naast de babymassage en vele praktisch tips, staat er in iedere bijeenkomst ook een thema centraal, u kunt in onderling overleg bepalen welk thema er behandeld wordt:

Ø      Tiltechnieken en het dragen op haptonomische wijze. 

Ø       Het belang van vertragen en om in rust en met aandacht  met uw baby bezig te zijn. 

Ø       Wat te doen bij darmkrampjes. 

Ø       Kijken naar de reactie van de baby en welke grenzen de baby probeert aan te geven. 

Ø       Lichaamstaal van de baby. 

Ø       Ter ondersteuning van de babymassage leert u een klein stukje volwassen massage over de kleding heen om zelf te ervaren wat uw baby voelt. 

Ø       Huil- en slaapgedrag van uw baby. 

Ø       Hoe ervaart u het ouderschap

 

Tarief:  120 euro per persoon voor 5 lessen van ongeveer 2 uur incl. 21% BTW

 in groepjes van max. 3 kinderen.  

Pedicure behandeling

Regelmatige  pedicure behandeling, eenmaal in de  vier tot zes weken, is noodzakelijk wanneer U last heeft van een ingegroeide nagel, likdoorn, eksteroog, eeltplek, kalknagel. 

Het is ook gewoon fijn, als U nergens last van heeft.

Bij de behandeling maak ik gebruik van professionele apparatuur met waterkoeling. Ik begin met de verzorging van de teennagels, daarna worden eeltplekken en /of likdoorns verwijderd en als afsluiting krijgt U een voetmassage. 

Als U diabeet bent, moet U, zoals U dan ongetwijfeld weet, heel voorzichtig zijn met uw voeten. Dagelijks controleert U uw voeten op wondjes en kloofjes. De pedicure kan U bij deze  controle van tijd tot tijd helpen. 

Pedicure  is een weldaad voor uw voeten en tegelijkertijd profiteert uw hele lichaam hiervan mee:  uw houding verbetert en U wordt minder snel moe. 

Tarief: 25 euro incl. 21% BTW

Opleiding Bedrijfs Hulp Verlener (BHV)

Elk bedrijf heeft  per 50 werknemers één bedrijfshulpverlener continue nodig, dit wil zeggen dat er op 50 werknemers minstens 2 mensen een  BHV certificaat moeten hebben.

Wanneer U het certificaat Bedrijfshulpverlener bezit, dan bent U op twee gebieden geschoold:

– brandpreventie, ontruiming, bedrijfsveiligheidsplan

– levensreddende eerste hulp: u zorgt dat de ademhaling, het bewustzijn en de circulatie van het bloed, veilig gesteld wordt.

Ook kleine bedrijven met minder werknemers moeten aan deze verplichting voldoen. 

Daarom is het prettig als deze lessen in levensreddend handelen boeiend en op de bedrijfstak gericht gegeven worden.

BHV-plus wanneer u vindt dat de wettelijke BHV opleiding onvoldoende bij uw bedrijf aansluit, maak ik een aanvullende cursus naar behoefte.

Als docente geef  ik al vanaf 1978 cursussen Eerste Hulp en BHV in verschillende  bedrijven. Ik blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door steeds bijscholingen te volgen.

tarief: 45,00 euro per uur excl. 21% btw, excl. kosten

per dagdeel (4 uur)160,00 euro excl. 21% btw., excl. kosten

AED (Automatische Externe Defibrillator)

Het werken met de AED kan nog meer mensenlevens redden: als U naast de reanimatie het AED apparaat kunt inzetten, spaart U veel kostbare minuten.

Dit apparaat is een hulp bij reanimatie. De lessen mogen alleen worden gevolgd indien men in het bezit is van het reanimatiecertificaat. Het apparaat is ontwikkeld om zo snel mogelijk een fibrillerend hart in een normale toestand te brengen. 

In groepjes van maximaal 4 mensen leert U om, in combinatie met de reanimatie, dit apparaat te bedienen. Voorwaarde is dat U al een cursus reanimatie of BHV cursus heeft gevolgd.

De opleiding duurt een dagdeel, bij voorkeur op het bedrijf omdat dan tevens geoefend kan worden in snelle inzet in het bedrijf. De cursus wordt gegeven in groepjes van maximaal 4 personen

Tarief: per dagdeel 180,00 euro per persoon, excl. 21% BTW., excl. kosten. Bij deelname door meer dan  2 personen kan een korting per persoon gegeven worden.

EHBO (Eerste Hulp Bij Ongevallen) lessen  volgt U om in geval van nood uzelf of anderen te kunnen helpen. 

Thuis zou U ook graag willen weten wat te doen wanneer er een ongeluk(je) gebeurt, hiervoor oefenen in kleine groepjes is erg leerzaam; het kan paniek voorkomen, omdat U al vaker zonder stress hebt ervaren hoe U kunt handelen.  

Een cursus voor ouders of verzorgers die willen leren, hoe ze eerste hulp kunnen verlenen aan hun kinderen bij ongelukjes. Bijvoorbeeld wat doe je als je kind een kraaltje in haar neus heeft zitten, als ze een blauw oog heeft omdat er een bal tegenaan is gekomen, van de schommel is gevallen, van het schuurdak is gesprongen, niet meer uit de boom durft te komen.

Groepsgrootte: minimaal 4 , maximaal 6 personen

Tarief: twee lessen van 3 uur, 70 euro incl.21% BTW  .

Op deze manier zijn ook de voetreflex massage, Shantala en Reiki in mijn pakket gekomen. Dit zijn misschien wat minder bekende vormen van lichaamsverzorging,  hierbij staat ontspanning centraal. Dit komt ook de geestelijke ontspanning ten goede.

o.

Medical Taping Concept, een andere manier van tapen.

Bij een blessure is tapen een van de methoden om het getroffen lichaamsdeel rust te geven. Dit gebeurt meestal door het gewricht of de spiergroep vast te zetten. Het nadeel hiervan is, dat de doorbloeding ook minder wordt. Echter, een goede doorbloeding zal juist de genezing versnellen.

Mensen die het Medical Taping Concept (MTC) hebben ontwikkeld, zijn hierop gaan inspelen en doorborduren. Wel steunen, niet belemmeren, maar  ruimte voor doorbloeding en genezing creëren!

Tijdens een intensieve cursus heb ik geleerd hoe deze methode te gebruiken. Graag help ik u om sneller te genezen van uw blessure. Ook is deze methode geschikt om pijn te bestrijden.  

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website 

+ Pedicure

Pedicure behandeling

Regelmatige  pedicure behandeling, eenmaal in de  vier tot zes weken, is noodzakelijk wanneer U last heeft van een ingegroeide nagel, likdoorn, eksteroog, eeltplek, kalknagel. 

Het is ook gewoon fijn, als U nergens last van heeft.

Bij de behandeling maak ik gebruik van professionele apparatuur met waterkoeling. Ik begin met de verzorging van de teennagels, daarna worden eeltplekken en /of likdoorns verwijderd en als afsluiting krijgt U een voetmassage. 

Als U diabeet bent, moet U, zoals U dan ongetwijfeld weet, heel voorzichtig zijn met uw voeten. Dagelijks controleert U uw voeten op wondjes en kloofjes. De pedicure kan U bij deze  controle van tijd tot tijd helpen. 

Pedicure  is een weldaad voor uw voeten en tegelijkertijd profiteert uw hele lichaam hiervan mee:  uw houding verbetert en U wordt minder snel moe. 

Tarief: 25 euro incl. 21% BTW

+ Opleiding Bedrijfs Hulp Verlener (BHV)

Opleiding Bedrijfs Hulp Verlener (BHV)

Elk bedrijf heeft  per 50 werknemers één bedrijfshulpverlener continue nodig, dit wil zeggen dat er op 50 werknemers minstens 2 mensen een  BHV certificaat moeten hebben.

Wanneer U het certificaat Bedrijfshulpverlener bezit, dan bent U op twee gebieden geschoold:

– brandpreventie, ontruiming, bedrijfsveiligheidsplan

– levensreddende eerste hulp: u zorgt dat de ademhaling, het bewustzijn en de circulatie van het bloed, veilig gesteld wordt.

Ook kleine bedrijven met minder werknemers moeten aan deze verplichting voldoen. 

Daarom is het prettig als deze lessen in levensreddend handelen boeiend en op de bedrijfstak gericht gegeven worden.

BHV-plus wanneer u vindt dat de wettelijke BHV opleiding onvoldoende bij uw bedrijf aansluit, maak ik een aanvullende cursus naar behoefte.

Als docente geef  ik al vanaf 1978 cursussen Eerste Hulp en BHV in verschillende  bedrijven. Ik blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door steeds bijscholingen te volgen.

tarief: 45,00 euro per uur excl. 21% btw, excl. kosten

per dagdeel (4 uur)160,00 euro excl. 21% btw., excl. kosten

+ AED

AED (Automatische Externe Defibrillator)

Het werken met de AED kan nog meer mensenlevens redden: als U naast de reanimatie het AED apparaat kunt inzetten, spaart U veel kostbare minuten.

Dit apparaat is een hulp bij reanimatie. De lessen mogen alleen worden gevolgd indien men in het bezit is van het reanimatiecertificaat. Het apparaat is ontwikkeld om zo snel mogelijk een fibrillerend hart in een normale toestand te brengen. 

In groepjes van maximaal 4 mensen leert U om, in combinatie met de reanimatie, dit apparaat te bedienen. Voorwaarde is dat U al een cursus reanimatie of BHV cursus heeft gevolgd.

De opleiding duurt een dagdeel, bij voorkeur op het bedrijf omdat dan tevens geoefend kan worden in snelle inzet in het bedrijf. De cursus wordt gegeven in groepjes van maximaal 4 personen

Tarief: per dagdeel 180,00 euro per persoon, excl. 21% BTW., excl. kosten. Bij deelname door meer dan  2 personen kan een korting per persoon gegeven worden.

+ EHBO

EHBO (Eerste Hulp Bij Ongevallen) lessen  volgt U om in geval van nood uzelf of anderen te kunnen helpen. 

Thuis zou U ook graag willen weten wat te doen wanneer er een ongeluk(je) gebeurt, hiervoor oefenen in kleine groepjes is erg leerzaam; het kan paniek voorkomen, omdat U al vaker zonder stress hebt ervaren hoe U kunt handelen.  

Een cursus voor ouders of verzorgers die willen leren, hoe ze eerste hulp kunnen verlenen aan hun kinderen bij ongelukjes. Bijvoorbeeld wat doe je als je kind een kraaltje in haar neus heeft zitten, als ze een blauw oog heeft omdat er een bal tegenaan is gekomen, van de schommel is gevallen, van het schuurdak is gesprongen, niet meer uit de boom durft te komen.

Groepsgrootte: minimaal 4 , maximaal 6 personen

Tarief: twee lessen van 3 uur, 70 euro incl.21% BTW  .

Op deze manier zijn ook de voetreflex massage, Shantala en Reiki in mijn pakket gekomen. Dit zijn misschien wat minder bekende vormen van lichaamsverzorging,  hierbij staat ontspanning centraal. Dit komt ook de geestelijke ontspanning ten goede.

o.

+ Medical Taping

Medical Taping Concept, een andere manier van tapen.

Bij een blessure is tapen een van de methoden om het getroffen lichaamsdeel rust te geven. Dit gebeurt meestal door het gewricht of de spiergroep vast te zetten. Het nadeel hiervan is, dat de doorbloeding ook minder wordt. Echter, een goede doorbloeding zal juist de genezing versnellen.

Mensen die het Medical Taping Concept (MTC) hebben ontwikkeld, zijn hierop gaan inspelen en doorborduren. Wel steunen, niet belemmeren, maar  ruimte voor doorbloeding en genezing creëren!

Tijdens een intensieve cursus heb ik geleerd hoe deze methode te gebruiken. Graag help ik u om sneller te genezen van uw blessure. Ook is deze methode geschikt om pijn te bestrijden.  

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website 

.

Adresgegevens 
Ans Peters
Niersstraat 96
6541 VX Nijmegen

Telefoon:
024-3732423

E-mail:
mail@anspeters.nl

KvK:
09145164

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht